Jübi telefony
0086-15502105736
E-poçta
sale@linso.com.cn

Jübi LED ýük awtoulagy diňe OOH mahabaty üçin däl, eýsem marketing kampaniýalary üçin

Gysga düşündiriş:

Jübi LED ýük maşyny (sanly bildiriş mahabat awtoulaglary ýa-da ykjam sanly bellik tagtasy diýlip hem atlandyrylýar) tomaşaçylaryň göz derejesinde wizual we sesli islendik ýere gidip biler, bu diňe bir öý mahabaty üçin däl, eýsem Tejribeli marketing kampaniýalary üçin hem täze kanallar bilen üpjün eder.


Önümiň jikme-jigi

Kazyýetiň gadyry

Göçürip al

Haryt bellikleri

“Led Truck” mahabaty barada ajaýyp zat

“LED” ýük awtoulaglarynyň mahabatynyň ajaýyp tarapy, ol oflayn we onlaýn mahabat görnüşi bilen çäklenmän, gaty köp taraply.Mysal üçin, bildiriş tagtalary bir ýerde ýerleşýär, bu ýerden diňe geçip barýan adamlar seredip biler.Onlaýn mahabat üçin ulanyjylar webde gezmeli we sanly mahabat nusgalaryna duş gelmeli.Beýleki tarapdan, LED ýük awtoulaglary onlaýn we awtonom mahabaty birleşdirmäge we mazmunyňyzy, markaňyzy we önümleriňizi şäheriň ýa-da ýerleşýän ýeriňize ýaýratmaga mümkinçilik berýär!

“LED” awtoulagyňyz bar bolsa, bu siziň kompaniýaňyz üçin ajaýyp maýa goýum bolar.LED ekranlar arkaly mahabat edende harytlaryňyzy ýa-da işgärleriňizi daşamak üçin ulanyp bilersiňiz, Hytaýyň köne aýdyşy ýaly iki guşy bir daş bilen öldüriň.

YES-V (1)
1646966288

Aýratynlyk

1. resolutionokary ölçeg we gowy aralyk;

2. LED displeýiň ýagtylygy awtomatiki sazlanýar;

3. IP65 we UV garşylygy, yrgyldy subutnamasy, P4, P6, P8, P10 piksel islege bagly standart suw geçirmeýän şkaf;

4. Köp signal giriş.Wideo prosessor bilen signal USB / DVD / HDMI / DVI / VGA / SDI we ş.m. bolup biler;

5. Wideo prosessor, dinleýjiler, güýçlendiriji ýaly professional köp mediýa ulgamy we dolandyryş ulgamy.


 • Öňki:
 • Indiki:

  • YES-V (2)
  • YES-V (3)
  • YES-V (4)
  • YES-V (5)
  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň