Jübi telefony
0086-15502105736
E-poçta
sale@linso.com.cn

Biz hakda

2005-nji ýyl
2006
2007
2008-nji ýyl
2010-njy ýyl
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Kompaniýanyň tertibi

Linso Medeniýet we Tehnologiýa (Şanhaý) Co.2005-nji ýyldan bäri gözleg we önümçilik, önümçilik, satuw we gurnama hyzmaty bilen döredijilikli LED displeý önümlerine ünsi jemleýär. Dünýädäki iň uly LED displeý tehnologiýasy öndürijisi, ýokary tehnologiýaly LEYARD GROUP (aksiýa kody: 300296) kärhanasy. Şanhaýdaky kärhana we Italiýada “Milan World Expo” -nyň bellenen LED displeý üpjünçisi.

“Linso Medeniýet we Tehnologiýa” müşderilere ýokary derejeli döredijilikli LED displeý ulgamlary üçin umumy çözgütleri hödürleýär.Esasy işimiz şulary öz içine alýar: ýokary derejeli döredijilikli LED displeýi, ýokary derejeli LED sanly multimediýa ulaglary, döredijilikli çözgüt dizaýny we sanly mazmun hyzmaty.

Professional gözleg topary

Kompaniýanyň umumy işgärleriniň 16% -ini emele getirýän hünärmen R&D topary, Linso-nyň önümleriniň çalt täzelenmegine we müşderileriň aýratyn isleglerini kanagatlandyrmaga esas döretdi.Önümler sergilerde, mahabat metbugatynda, medeniýetde we sportda, görkeziş öwredişinde we beýleki pudaklarda giňden ulanylýar we müşderilere zerurlyklaryň derňewi, ulgam dizaýny, önümiň ösüşi, bazaryň zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin dürli innowasion LED displeýleri yzygiderli ösdürýäris, enjamlary öndürmek we hünärli maslahat bermegi goşmak bilen LED displeý ulgamynyň umumy çözgüdi.

Linso Medeniýet we Tehnologiýa (Şanhaý) Co.

Linso Medeniýet we Tehnologiýa (Şanhaý) Co.doly dizaýny, gözleg we ösüş, önümçilik, satuw we gurnama hyzmat ulgamy, şeýle hem 12,000 inedördül metrden gowrak meýdany öz içine alýan häzirki zaman ussahanalary we awtomatlaşdyrylan önümçilik enjamlary bilen garaşsyz önümçilik bazasy bar.50ylda 50 000 inedördül metr ýokary derejeli yşyk-diodly displeý öndürmek kuwwaty bar.Mundan başga-da, Linso ajaýyp we durnukly döredijilik dolandyryş topary döretmek üçin baý tejribe we bilimli hünärmen zehinler toparyny toplady.

17 ýyllap üznüksiz tagallalar we kämillige yhlas bilen Linso Medeniýet we Tehnologiýa (Şanhaý) Ltd. ýokary derejeli LED döredijilik displeý amaly pudagynda öňdebaryjy orny eýeledi.

Üstünliklerimiz

Geljekde Linso Medeniýet we Tehnologiýa (Şanhaý) Ltd. garaşsyz innowasiýasyny hasam güýçlendirer, "ýokary derejeli döredijilikli LED ýerleşdirmek we döredijilik baýdagyny ýokary tutmak" önüm düşünjesine eýerer, önümi ösdürmegiň ulgamyny gurar. döredijilikli özleşdirme we dünýäde bäsdeşlige ukyply LED döredijilik görkeziş kärhanasy bolmaga çalyşyň.

Sanawda görkezilen kompaniýa

Şanhaýda ýerleşýär

12,000 Kw

180 işgär

21 In Engineener

40 milli patent

Hormatlar we şahadatnamalar

Linso Medeniýet we Tehnologiýa (Şanhaý) Co.Önümler 40-dan gowrak milli patenti, programma üpjünçiliginiň awtorlyk hukuklaryny we hökümet baýraklaryny aldy we milli 3C şahadatnamasyny, CE, SAA, FCC, RoHS, TUV, UL we beýleki halkara sertifikatlaryndan geçdi.

certificate12