Jübi telefony
0086-15502105736
E-poçta
sale@linso.com.cn

INDOOR

  • Convenient Installation Indoor Fixed LED Screen Placed Everywhere

    Oorapyk gurnama ýapyk fiksirlenen LED ekrany hemme ýerde ýerleşdirilýär

    LSIF seriýaly LED paneller ýapyk programmalar üçin niýetlenendir.

    Içerki durnukly LED displeý, dürli sanly mazmuny görkezmek we görkezmek üçin ýokary hilli materialdan ybarat ekrandyr.Başga sözler bilen aýdylanda, LED displeýi wideo ekrany we ofis zolagy bolsun ýa-da başga bir sebit bolsun, saklanýan ýerine ajaýyp bezegdir.Adatça çydamly gurluşy we ýeňil agramy bolan adaty demir ýa-da alýumin garyndy şkafyny ulanyp gurulýar we goldaýar.