Jübi telefony
0086-15502105736
E-poçta
sale@linso.com.cn

“YEESO LED” trailer Prezident saýlawlarynda möhüm rol oýnaýar

Gysga düşündiriş:

“LED” ekran tirkeg şassisi, hereketlendiriji awtoulag, pikap ýa-da ýük awtoulagy bilen çekilip bilinjek tirkeg gysgyjy topy bilen çekilmedik güýçli ulag.Trailer, LED ekrany we gidrawliki bölekleri götermek üçin niýetlenendir.“LED trailer” multimediýa ulgamyna “LED” displeýi, dolandyryş kartoçkasy, gürleýjiler, wideo prosessor, güýç güýçlendiriji we ş.m. girýär.

Mehanika ýörelgesine laýyklykda, ygtybarly we ygtybarly tormoz ulgamy bilen çeýe we ygtybarly şassi bar, şeýle hem ajaýyp düşnükli wideo we patentli gidrawliki ekrany götermek / aýlamak ulgamyny üpjün etmek üçin tehnologiýa we ýokary täzeleniş nyrhlaryny düzediş tehnologiýasyna patent berdi. ýolda ulag bilen çekildi.


Önümiň jikme-jigi

Kazyýetiň gadyry

Göçürip al

Haryt bellikleri

Önüm aýratynlyklary

1. Takyklygy üpjün etmek üçin iň oňat hilli gidrawlik ulgamy.

2. Sinhron dolandyryş ulgamy göni ýaýlymda işlemäge mümkinçilik berýär.

3. wayolda işlemek üçin aňsatlyk bilen çekilip bilinýän çeýe tirkeg şassisi.

4. Gidrawlik göteriji we 360 ​​derejeli el bilen aýlanyş ulgamy, ekrany ýokaryk, aşak we aýlanmagy goldaýar.

5. resolutionokary ölçeg we gowy aralyk.

6. LED displeýiň ýagtylygy awtomatiki sazlanýar.

7. IP65 we UV garşylygy, yrgyldy subutnamasy, P4, P6, P8, P10 piksel islege bagly suw geçirmeýän şkaf.

8. Köp signal giriş. Wideo prosessor bilen signal USB / DVD / HDMI / DVI / VGA / SDI we ş.m. bolup biler.

9. Wideo prosessor, dinleýjiler, güýçlendiriji ýaly professional köp mediýa ulgamy we dolandyryş ulgamy.

photobank (1)
photobank

“Led Screen Trailer” şassisi, işlemeýän ulag

Umuman aýdanyňda, ykjam LED ekranyň tirkegleriniň ululygy, tirkegleriň umumy agramyna baglylykda bir okdan iki oka çenli.Awtoulag tirkeginiň standarty we düzgüni Europeewropa we Demirgazyk Amerika ýaly dürli ýurtlarda-da tapawutlanýar, ykjam LED tirkeglerimiz esasan prezident saýlawlary üçin ulanylýar, LED tirkeglerimizi ulananymyzdan soň 90% -i saýlady.

“LED” tirkegiňiz bar bolsa, bu siziň kompaniýaňyz üçin ajaýyp maýa goýum bolar.LED ekranlary arkaly mahabat edende harytlaryňyzy ýa-da işgärleriňizi daşamak üçin ulanyp bilersiňiz, Hytaýyň köne aýdyşy ýaly iki guşy bir daş bilen öldüriň.


 • Öňki:
 • Indiki:

  • 1646964866(3)
  • 1646964833(1)
  • 1646964852(1)
  • 1646964833(2)
  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň