Jübi telefony
0086-15502105736
E-poçta
sale@linso.com.cn

Akylly we döredijilikli mehaniki LED displeý ulgamy täze mediany täzeden kesgitleýär

Gysga düşündiriş:

Gurluşy, arzan bahasy we 360 ​​° tomaşa burçy üçin çalt ösdi.Häzirki wagtda umumy LED ekran ekranlary skaner tertibi bilen görkezilýär.Düşüniş ýörelgesi, dürli döwürlerde yşyklandyrmak üçin dürli yşyk-diodly lampalara gözegçilik etmekdir.Adam gözüniň wizual tutanýerlilik aýratynlyklaryna görä, skaneriň çarçuwasynyň tizligi 24 Hz-a ýetende, adamyň gözi skaner prosesini däl-de, durnukly şekili duýýar.


Önümiň jikme-jigi

Kazyýetiň gadyry

Göçürip al

Haryt bellikleri

Mehaniki LED displeý

Mehaniki LED displeý, yşyk-diodly lampalaryň ýagdaýyna we yşyklandyryş ýagdaýyna sinhron gözegçilik edip grafiki displeýi amala aşyrýan täze displeý görnüşidir.

Rotating screen (2)
Rotating screen (1)

Aýlanýan ekran grafiki ekrana düşünýär

Aýlanýan ekran, ýagdaýy çalt herekete getirmek we yşyklandyryş ýagdaýyny üýtgetmek üçin bir hatara ýa-da LED sütünine gözegçilik edip, grafiki displeýi amala aşyrýar.Yşyk-diodly indikator her ýerde ýeterlik çalt aýlansa, durnukly şekil hem görkezilip bilner.Munuň artykmaçlygy, ekrany adaty ýagdaýda az mukdarda yşyk-diodly lampalar arkaly ýasap bolýar.MCU LED-i dolandyrmak üçin ulanylýar we duýgur düwme ulanyjylara ulgam bilen aragatnaşyk saklamagy üpjün edýär.Aýlanýan LED-iň ortada ýüzýän peýza .y uly wizual lezzet berýär.

LINSO LED

“LINSO LED” käbir mehaniki gurluşy alyp, köp üstünlikli işleri amala aşyrdy: aýlanýan diň, ajaýyp kebelek, hereketli lenta ekrany we ş.m. Üç gatly hereketli gurluşdan ybarat LED diňi käbirleriniň akylly mehaniki LED displeý ulgamynyň täze görnüşine öwrüldi. Fooderli iýmit köçesi, Her gatlak üç sany durnukly ekrandan we 360 ​​gradus aýlanyp bilýän bir aýlaw okundan durýar.

Butterfly mechanical screen main (2)
Rotating screen

Linso akylly mehaniki displeý

LINSO akylly mehaniki displeý ulgamy täze mediany kesgitlemek üçin döredijilikli LED kabul edýär we adaty displeý enjamlarynyň çäklendirmelerini üstünlikli bozýar.Adaty “LED” ekran enjamlary bilen deňeşdirilende, innowasiýa dizaýny, hemmetaraplaýyn tehniki integrasiýa we dürli amaly ssenarileri bilen häsiýetlendirilýär.


  • Öňki:
  • Indiki:

    • Rotating screen (1)
    • Butterfly mechanical screen main (1)
    • Mechanical rotating screen
    Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň