Jübi telefony
0086-15502105736
E-poçta
sale@linso.com.cn

Täzeçillik wizual çözgüdi Aç-açan LED paneli, ýagtylykda adaty LCD

Gysga düşündiriş:

LSFTG seriýasy, ýeňil agramy we has aýdyňlygy bilen aýna penjirede ýa-da potolokda giňden ulanylýan aç-açan LED paneli.

Adyndan görnüşi ýaly, aç-açan LED ekrany aýna ýaly hrustal we LED funksiýasyna eýe bolan LED displeýleriň bir görnüşidir.Aç-açan LED ekranlaryň dizaýn ýörelgesi adaty LED ekrany bilen deňdir.Adaty LED ekrany esasynda işlenip düzüldi.Aç-açan LED ekrany, ýokary ýagtylyk geçirijiligi, ýeňil we inçe gurluşy we amatly dolandyryşy bolan ýagtylyk çyzygynyň dizaýnyny kabul edýär. Tomaşaçylara ekranyň aňyrsynda nämeleriň bolup geçýändigini görmäge mümkinçilik berýänligi sebäpli, ekrana “ekran” hem diýilýär. .


Önümiň jikme-jigi

Tehniki parametrler

Kazyýetiň gadyry

Göçürip al

Haryt bellikleri

Önüm aýratynlyklary

★ Öňe ýa-da arka giriş

★ Ultra ýeňil we ultra inçe 6KG / şkaf, Galyňlygy 85mm

★ Has ýokary aç-açanlyk> 45%

55 5500cd / High ýokary ýagtylyk ㎡ Maks (omöriteleşdirilen)

Custom Ministrler kabinetiniň aýratynlygy bar (Convex dizaýny)

Hidden Gizlenen çarçuwa islege bagly däl

★ Energiýany tygşytlamak we has ýokary täzeleniş tizligi> 3840Hz

LSFTG (1)
1648199865

“LED” displeýlerini gurnamagyň az görnüşi üçin

“LED” displeýleriniň gurnamalarynyň birnäçe görnüşi üçin iň oňat çözgüt häzirki wagtda aç-açan modeller bilen görkezilýär.LED çyzyklar bilen şekillendirilenler (dik ýa-da keseligine).Hususan-da, “media fasadlary” (binalaryň we beýik binalaryň uly diwarlarynda), dükan penjireleri (bölek satuw işinde aýnanyň aňyrsynda) we “sahna” (telewizion studiýalar ýa-da teatrlar üçin) 3 sany esasy programma bar.Caseshli halatlarda iň uly artykmaçlyk, adaty LED ekranlara garanyňda ýönekeý we arzan gurluşlara aňsatlyk bilen gurnalyp bilinýän ýeňil LED paneller tarapyndan berilýär.Bu yşyk-diodly paneller, ýörite telewizor aspektlerinden tapawutlylykda egrilen, ýörite şekillerde hem oturdylyp bilner.

Aç-açan LED ekrany

Aç-açan LED ekrany, penjireleri ýa-da binany sanly belgili ekrana öwürýän we mahabatlary boş görkezmäge mümkinçilik berýän innowasion wizual çözgütdir.

Aç-açan LED ekrany ýapyk penjire displeýleri üçin amatly we işewürlik markasyny berkitmek üçin ulanylýar.Mahabat bermek ýa-da habar bermek üçin, bu ekranlar ýagtylygy ýa-da iki tarapdaky görnüşi petiklemezden mazmuny stilde görkezmek isleýänler üçin ajaýyp wariantdyr.

Details of lamp
1648199837(1)

Käbir ekran alternatiwalary bilen deňeşdirilende bu ekranlar has amaly saýlawy üpjün edýär

Bu ekranlar, esasanam uly formatly programmalaryň modully düzümini göz öňünde tutup, käbir displeý alternatiwalary bilen deňeşdirilende has amaly saýlawy üpjün edýär.Bu ululykdaky LCD wideo diwarlary bilen bäsleşip bilýän, ýöne ýagtylyk nukdaýnazaryndan düýpgöter kölege salýan ägirt ekranlara mümkinçilik berýär.Özboluşly aç-açanlyk, ýokary tehnologiýaly gurşaw üçin ajaýyp tomaşaçylary we tomaşaçylary şeýle tehnologiýany döredijilikli ulanmak bilen özüne çekiji we ideal çözgüt bilen üpjün edýär, işiňiziň, markaňyzyň ýa-da habaryňyzyň diňe bir üns berilmezligini, ýatdan çykarmak hem kyn bolar.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Haryt LSFTG2.6-5.2 LSFTG3.9-7.8 LSFTG7.8-7.8 LSFTG10.4-10.4
  Piksel aralygy dikligine 5.2mm keseligine 2.6mm dikligine 7.8mm keseligine 3.9mm dikligine 7.8mm keseligine 7.8mm dikligine 10.4mm keseligine 10.4mm
  Kabinetiň ölçegi 1000mm * 500mm 1000mm * 500mm 1000mm * 500mm 1000mm * 500mm
  Ekranyň agramy 13 KG / kw 13 KG / kw 15KG / kw 15KG / kw
  Bölümiň çözgüdi 384 * 96 nokat 256 * 64 nokat 128 * 64 nokat 96 * 48 nokat
  Kuwwat Giriş

  AC220V-AC240V

  Ightagtylyk 800cd / m² ~ 4000cd / m² 800cd / m² ~ 5000cd / m² 800cd / m² ~ 5000cd / m² 800cd / m² ~ 2000cd / m²
  Burçy görmek 140 ° / 140 ° 140 ° / 140 ° 140 ° / 140 ° 140 ° / 140 °
  Iň köp sarp ediş 50750W / m² 50750W / m² 50750W / m² 50750W / m²
  Ave Elektrik energiýasy 50250W / m² 50250W / m² 50250W / m² 50250W / m²
  Sürüjini gözlemek 1/16 skaner 1/16 skaner 1/8 skaner 1 / 4scan
  Täzelenme nyrhy 1920 Hz / 3840 Hz 1920 Hz / 3840 Hz 1920 Hz / 3840 Hz 1920 Hz / 3840 Hz
  Çal reňk 16 bit 16 bit 16 bit 16 bit
  Piksel dykyzlygy 73728 nokat / m² 32768 nokat / m² 16384 nokat / m² 9216 nokat / m²
  Aç-açanlyk ≥45% ≥60% ≥70% ≥80%
  Iş temperaturasy ﹣20 ℃ ~ + 40 ℃ ﹣20 ℃ ~ + 40 ℃ ﹣20 ℃ ~ + 40 ℃ ﹣20 ℃ ~ + 40 ℃
  Işleýän çyglylyk 10% -80% RH 10% -80% RH 10% -80% RH 10% -80% RH
  Durmuş 100,000 H. 100,000 H. 100,000 H. 100,000 H.
  Haryt LSFTGO3.9-7.8 LSFTGO5.2-10.4 LSFTGO10.4-10.4
  Piksel aralygy dikligine 7.8mm keseligine 3.9mm dikligine 10.4mm keseligine 5.2mm dikligine 10.4mm keseligine 10.4mm
  Kabinetiň ölçegi 1000mm * 500mm 1000mm * 500mm 1000mm * 500mm
  Ekranyň agramy 20 KG / kw 20 KG / kw 20 KG / kw
  Bölümiň çözgüdi 256 * 64 nokat 192 * 48 nokat 96 * 48 nokat
  Kuwwat Giriş

  AC220V-AC240V

  Ightagtylyk 3500cd / m² ~ 4000cd / m² 3500cd / m² ~ 5000cd / m² 3500cd / m² ~ 5000cd / m²
  Burçy görmek 140 ° / 140 ° 140 ° / 140 ° 140 ° / 140 °
  Iň köp sarp ediş ≤800W / m² ≤800W / m² ≤800W / m²
  Ave Elektrik energiýasy 60260W / m² 60260W / m² 60260W / m²
  Sürüjini gözlemek 1/8 skaner 1/4 skaner 1/2 skaner
  Täzelenme nyrhy 1920 Hz / 3840 Hz 1920 Hz / 3840 Hz 1920 Hz / 3840 Hz
  Çal reňk 16 bit 16 bit 16 bit
  Piksel dykyzlygy 32,768 nokat / m² 18,432 nokat / m² 9216 nokat / m²
  Aç-açanlyk ≥45% ≥50% ≥55%
  Iş temperaturasy ﹣20 ℃ ~ + 50 ℃ ﹣20 ℃ ~ + 50 ℃ ﹣20 ℃ ~ + 50 ℃
  Işleýän çyglylyk 10% -90% RH 10% -90% RH 10% -90% RH
  Durmuş 100,000 H. 100,000 H. 100,000 H.
  • LSFTG (6)
  • LSFTG (4)
  • LSFTG (5)
  • LSFTG (7)
  • LSFTG (8)
  • LSFTG (9)
  • LSFTG (3)
  • LSFTG
  • LSFTG (2)
  • LSFTG katalogy
  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň