Jübi telefony
0086-15502105736
E-poçta
sale@linso.com.cn

Daşky çykdajylary yzygiderli / tertipsiz LED ekrany, tygşytly býudjet bilen

Gysga düşündiriş:

LSON seriýaly LED paneller açyk yzygiderli / tertipsiz LED ekran programmalary üçin niýetlenendir.

Daşky ekranlar mahabat, wideo we beýleki sanly mazmuny görkezmek üçin ýasalan uly bildiriş tagtalarydyr.Modully gurnama ulgamy sebäpli açyk meýdanda ýerleşdirilip bilner.


Önümiň jikme-jigi

Tehniki parametrler

Kazyýetiň gadyry

Göçürip al

Haryt bellikleri

Önüm aýratynlyklary

★ Demir ýa-da alýumin şkaflar bar

★ temperatureokary temperatura garşylyk <60 ℃ Maks

Front Öň tarapy üçin IP65 we yzky tarapy üçin IP54

7 7000cd / up çenli ýokary ýagtylyk

Contrast contrastokary kontrast gatnaşygy> 4000: 1

★ Custöriteleşdirilen şekil bar (45 ° burç ýa-da tertipsiz görnüş)

LSON-1
7422

Açyk meýdanda ekranlar mahabatlandyrmagyň “Bravo” usuly bilen üpjün edýär

Açyk LED ekranlar, saýlanan mazmuny mahabatlandyrmak, habar bermek ýa-da açyk meýdanda görkezmek üçin ajaýyp usul bilen üpjün edýär, başgaça ýetip bilmedik tomaşaçylaryň we geçip barýanlaryň ünsüni özüne çekýär.Brightagtylygyň ýokary spesifikasiýasy nukdaýnazaryndan, ekran bu tomaşaçylara ajaýyp şekil berýär, hatda pes görünýän hem bolsa, markaňyza, önümiňize ýa-da hyzmatyňyza passiw we ajaýyp görnüşde wekilçilik etmegiň ajaýyp görnüşi bolup hyzmat edýär.Bu ekranlar hatda adamlary howpsuz saklamaga hem kömek edip biler, netijede zerur bolan mahaly geçip barýanlara möhüm maglumatlary hödürleýär.

LINSO tarapyndan açyk lider ekranlaryň aýratynlyklary

LINSO tarapyndan açyk ekranly ekranlaryň aýratynlyklary, çygly gurşawdaky ýaly islendik täsirde we howa şertlerinde görünmeli we işlemeli.Köpeldilen şekilleri gündizine ýa-da garaňkyda, günüň dogýan ýerinden gün ýaşýança, hatda göni göni gün şöhlesinde ýa-da gijelerine ýalpyldawuk täsirsiz görmek bolýar.Çeýeligi sebäpli uly ölçeglere ýetip, ähli binalary gurşap alyp bilerler, skafta birikdirilip, polýuslara, üçeklere, diwarlara we ş.m.

74221
74262

Bu aýratynlyklar “Led” wideo diwarlaryny islendik görnüşdäki programma üçin uýgunlaşdyrýar

Bu aýratynlyklar, LED wideo diwarlaryny islendik görnüşdäki programma uýgunlaşdyrýar: mahabatdan güýmenje, aragatnaşykdan maglumata, Mediýa dünýäsinde öwrülişik.

Önümiň ömrüniň dowamynda iň pes iş bahasy sebäpli, tygşytly DOOH LED displeýi üçin ilkinji saýlawyňyz.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Önümiň ady LSON3S LSON4S LSON5S LSON6S LSON8S LSON10S / LSON10D
  Pixel Pitch 3mm 4mm 5mm 6mm 8mm 10mm
  LED görnüşi 3in1 SMD1415 3in1 SMD 1820 3in1 SMD 2525 3in1 SMD 3535 3in1 SMD 3535 3in1 SMD 3535
  Ministrler Kabineti karary 256 * 256 192 * 192/240 * 240 192 * 192 160 * 160 96 * 96/128 * 96 96 * 96/96 * 80
  Pikseliň dykyzlygy / m² 111111 62500 40000 27777 15625 10000
  Kabinetiň ululygy (mm) 768 * 768 768 * 768/960 * 960 960 * 960 960 * 960 768 * 768/1024 * 768 960 * 960/960 * 800
  Modullar / kabinet (W x H) 4 * 4 3 * 6/6 * 6 3 * 6 5 * 5 3 * 6/4 * 6 3 * 6/6 * 6
  Modul çözgüdi 64 * 64 64 * 32/40 * 40 64 * 32 32 * 32 32 * 16 32 * 16/16 * 16
  Modulyň ululygy (mm) 192 * 192 256 * 128/160 * 160 320 * 160 192 * 192 256 * 128 320 * 160/160 * 160
  Kuwwat sarp etmek Maksimum (W / m²) 900 900 900 900 900 900
  Kuwwat sarp etmek Maksimum (W / m²) 300 300 300 300 300 300
  Setir naprýa .eniýesi 100-240V AC, 50 / 60Hz
  Kabinet materiallary Demir şkaf
  Kabinetiň agramy (KG / inedördül metr) 40 40 40 40 40 40
  Brightness Max, Kalibrleme On (cd / sq) > 4000 > 4500 > 5000 > 5000 > 6000 > 6500 /> 7500
  LED yşyklandyryş nyrhy > 1920 Hz /> 3840 Hz
  Reňk temperaturasyny sazlamak (k) 2,000-9500
  Burçy görmek (Horizonta / Dikligine °) 140/120
  Kadr ýygylygy 50, 60Hz
  Çal reňkli gaýtadan işlemek 14 + 2 bit
  Hyzmat elýeterliligi Yzky Yzky Yzky Yzky / öň tarap Yzky / öň tarap Yzky / öň tarap
  LED ömri, adaty 100,000H
  Daşky gurşaw açyk meýdanda
  Iş wagtynyň aýlawy (sagat / gün) 24/7
  Saklaýyş temperaturasy / Çyglylyk -20 ℃ ~ 60 ℃
  (F / C derejeleri) degişlilikde çyglylyk 10-85%
  kondensatsyz
  Temperatura / çyglylyga garşy -20 ℃ ~ 60 ℃
  (F / C derejeleri) degişlilikde çyglylyk 10-85%
  kondensatsyz
  Sürüji tertibi / skaner 1/16 skaner 1/8 skaner / 1/10 skaner 1/8 skaner 1/8 skaner 1/4 skaner 1/4 skaner / 1/2 skaner
  • LSON (1)
  • LSON (2)
  • LSON (3)
  • LSON (4)
  • LSON (5)
  • LSON (6)
  • LSON (7)
  • LSON (8)
  • LSON (9)
  • LSON (10)
  • LSON (11)
  • LSON (12)
  • LSON (13)
  • LSON (14)
  • LSON (15)
  • LSON (16)
  • LSON (17)
  • LSON (18)
  • LSON (19)
  • LSON katalogy
  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň