Jübi telefony
0086-15502105736
E-poçta
sale@linso.com.cn

Ilkinji 1400m² 3d çümdüriji banket zaly

Innowasion tehnologiýa ulanylyşyna we oýlap tapyjy dizaýn düşünjesine esaslanyp, Pekindäki Leýard - Zhengda banket zaly tarapyndan öndürilen ilkinji 3D panoramik çuňňur banket zaly, iň güýçli ýyllyk ylym we tehnologiýa zalynda Sina ylym we tehnologiýa tagtasynda sylaglandy.

A First 1400m² 3d Immersive Banquet Hall2

Panoramiki çuňňur sütünsiz dizaýn bilen 1400 inedördül metr super uly giňişlik, ajaýyp dinamiki 3D ekran, üç ölçegli tegelek ekran ekrany, ýörite ses güýçlendiriji ulgam we kabulhananyň üstünden geçýän ägirt uly görüş we duýgur birleşme ekrany bilen ýagtylyk we kölegäni birleşdirdik. Çuňňur duýgur tejribe we ses-wizual duýgyny hemme taraplaýyn kämilleşdiren sanly tehnologiýa we integrirlenen hakyky sahna we ses bilen tehnologiýa.

“Zhengda Banket Hall” -yň umumy öndürijilerinden biri hökmünde Leyard diňe 1000 m²-den gowrak LED displeý we wizual mazmun öndürmek bilen çäklenmän, eýsem zal, esasy zal, köpugurly zal we konferensiýa otagy üçin ses we wideo önümçiligi we tehniki kömek berdi.

A First 1400m² 3d Immersive Banquet Hall3
A First 1400m² 3d Immersive Banquet Hall2

Banket zaly

Tomy, diwary we poly birleşdirýän we “Leyard VED” P2.5 inçe meýdança LED ekrany kabul eden uly interaktiw ekran bilen enjamlaşdyryldy, bu diňe bir dürli aýratyn effektleri ajaýyp görkezip bilmän, wirtual hakykat tehnologiýasy bilen bilelikde ulanylyp bilner. , dürli maglumatlary we effektleri görkezmek üçin adamlaryň hereketlerini, pozisiýalaryny, seslerini hakyky wagtda ele almak ýaly;Bu hakyky ýa-da hakyky däl köp ölçegli üç ölçegli effekti eşidip, tomaşa edip ýa-da degip bilersiňiz, bu hem banket çärelerini gyzdyrmak we kabul etmek üçin ajaýyp ýer berýär.

A First 1400m² 3d Immersive Banquet Hall1

Banket zaly

1400m² super-uly giňişlik, panoramiki çuňňur sütünsiz gurluş dizaýny bilen utgaşyp, tutuş zaly has akylly görkezýärdi.

Diwar we üçek esasan Leyard tarapyndan uglerod süýümi ultra inçe LED ekranlar bilen örtülendir we sergi meýdançasynyň adaty gurluşyny düýbünden ýykýar.

Tomuň ortasyna goşulan "göwher" ekrany köp taraply konweks ekrana üýtgedip, suraty giňeldip we giňişlik duýgusyny goşup bilerdi.

Ajaýyp we ajaýyp köp temaly sahna täsiri, syrly suwasty dünýä, düýşli we asuda orta ýyldyzlar, dört möwsümiň dürli sahnalary bilen 3D Bu 3D sahnada ýerleşdirilen her bir myhmany super duýgy döretdi. ýerinde çalyşmak we hakykat bilen ajaýyp birleşdirilen wirtual.

Tehnologiki täzeliklerden we goldawdan başlap, önümi kämilleşdirmek we dizaýn döredijiligine çenli Leyard, ekran meýdançasynda çuňňur gazmak üçin ýolda has berk we berk bolýar.Geljekde tehnologiýa we önümleriň yzygiderli täzelenmegi we kämilleşdirilmegi bilen döredijilikli LED displeýi, 4D şekillendiriş, golografiki tehnologiýa, sanly yşyklandyryş, hereketi ele almak, AR çümdürmek tehnologiýasy we beýleki ösen tehnologiýalar Leyard tarapyndan has ajaýyp döretmek üçin has giňden ulanylar. ses-wizual tejribe.


Iş wagty: Mart-03-2022